stralend-leven.nl

                  Stralend-leven.nl

Vaak bepaalt "het denken" onze manier van "zijn" in de wereld.
Open aanwezig kunnen zijn zonder verzet en angst is een kunst
In mijn praktijk werk ik met mensen en energie; hoe ervaart je energie  binnen jezelf en in de buitenwereld 
Stralend leven heeft te maken met energie gaan voelen in je zelf, en het te laten stromen. 
Stralend leven is niet oordelen maar wat er is welkom heten .
Stralend leven begint met het geloof in jezelf, dat je meer bent dan je kleine ik
Het is een proces waarin ook pijn en verdriet  er mag zijn, maar ook voluit durven en kunnen lachen.
Stralend leven is een reis door je zelf, waarin je toestaat dat alles mogelijk is en alles kan leiden tot groei.
Stralend leven is plezier hebben in het ontdekken van jezelf.
Mijn werk bestaat uit het ondersteunen van mensen in dit proces om LEVEN en vreugde te voelen in je hart zodat je er van top tot teen weer bent