stralend-leven.nl

 stralend leven

reiki , massage, clearing en coaching :
het geeft je de mogelijkheid om vrij en stralend aanwezig te zijn


Vaak bepaalt "het denken" onze manier van "zijn" in de wereld.
Open aanwezig zijn zonder verzet en angst gaat vaak moeizaam.
In mijn praktijk gaan we bezig met energie en hoe deze stroom ervaart in jezelf en je omgeving.
Stralend leven heeft te maken met energie gaan voelen in je zelf, en te laten stromen .
Stralend leven begint met het geloof in jezelf, dat je meer bent dan je kleine ik.
Het is een proces waarin ook ook pijn en verdriet  er mag zijn.
Maar ook voluit durven en mogen lachen.
Stralend leven is een reis door je zelf, waarin je toestaat dat alles mogelijk is en alles kan leiden tot groei.
Stralend leven is plezier hebben in het ontdekken van jezelf.
Mijn werk is het ondersteunen van mensen in dit proces om weer LEVEN en vreugde te voelen in je wezen en in je hart.