hypnose/visualisatie

Soms zitten ideen en overtuigingen zo vast in je denken dat je d.m.v visualisatie in een meditatie-staat , je dichter bij een positief zelfbeeld kunnen brengen
Zelf liefde,  mogelijkheden en groei kun je gaan ervaren  en zien door de kracht van  positieve woorden uit te spreken
Ik maak gebruik van visualisaties en het boek I am  van  Susan Shumsky om te ervaren dat je al heel bent , contact maken met het hogere Zelf 

in jou  kan je daarbij helpen.